Vásárlási szerződés (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 a Dekorvilág webáruházban történő vásárláshoz viszonteladók és vállalkozók számára

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Nyester Kft., mint Szállítónak (a továbbiakban: Szállító) és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Partnereinek (a továbbiakban: Partner) a Dekorvilág webshopból bonyolított adásvételére és Magyarország teljes területére történő házhozszállításra vonatkozó együttműködésének feltételeit tartalmazza.

A Szállító adatai
Cégneve: Nyester Könyvelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-465148
Adószáma: 12093874-2-43
Székhelye és postai címe: 1183 Budapest, Tompa M. u. 14.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 226 1828
Ügyfélszolgálat e-mail címe: mark@nyester.hu
Weboldal üzemeltetője: Nyester Kft.


A webáruházban történő vásárlás feltétele a Partner kötelező regisztrációjának Szállító általi elfogadása és a jelen ÁSZF elfogadása, amelyről Partner a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

Regisztráció
A Szállító által meghatározott üzletpolitika értelmében kizárólag regisztrációval rendelkező viszonteladók vagy vállalkozói számmal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak vásárolni, természetes személyek regisztrációját a rendszer automatikusan elutasítja.

A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával Partner hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Szállító a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szállító a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja.

A regisztráció mellékleteként csatolni kell egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, illetőleg gazdálkodó szervezetek esetén a nyilvántartását végző szerv által kiállított harminc napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát.

 Az Adatkezelési Szabályzat részletesen itt olvasható.

 

Megrendelés Menete, Szerződés létrejötte

A webáruházban történő vásárlás menete a következő:

Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba” menüpontra kattintással.
Vásárlás befejezése a kosár jobb oldalán elhelyezkedő „Tovább a rendeléshez”menüpontra kattintással. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után!
Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Partner neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma). A Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért Szállítót felelősség nem terheli.
Átvételi mód kiválasztása, és Megvásárolt termékek kifizetése előre banki átutalással, vagy készpénzes fizetési mód választásával történik
A megrendelés elküldéséhez el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi Szabályzatot.
A megrendelést követően e-mailben automatikus visszaigazolást küldünk a Partner részére, amelyben visszaigazoljuk a megrendelés elfogadását, -mellyel a Szállító, mint eladó és a Partner, mint vevő között az adásvételi szerződés létrejön.
A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Partner vételi ajánlatot tesz, melyről a Szállító elektronikus úton automatikus visszaigazolást küld. Az adásvételi szerződés a visszaigazolás szerinti tartalommal és időpontban jön létre a felek között.

Amennyiben e visszaigazolás a Partner megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Partner az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Partnerhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szállító kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Partner rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy „Levélszemét” mappába érkezés miatt a Partner figyelmét elkerülte a levél beérkezése.

A megrendelési visszaigazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a megrendelt és szállításra rendelkezésre álló termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, az elállási joggal kapcsolatos tudnivalókat, fogyasztóvédelmi rendelkezéseket és Szállító elérhetőségét.

A szerződéskötés nyelve a magyar. A Partner a jelen ÁSZF szerint vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Szállító által megjelölt vételárat a megállapodott fizetési módon és határidőben maradéktalanul kifizeti.

A szerződés létrejöttét követően Partner a rendelést nem módosíthatja. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szállító a szerződést legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván.

A webáruházban forgalmazott termékek esetenként egy megadott dátumig vagy a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

A termékek képpel és leírással kerülnek bemutatásra, amelyek csak illusztráció céljára szolgálnak. A tényleges termékek – mivel nagyrészt kézzel készülnek, egyediek - ezért esetenként előfordulhat, hogy a megrendelt termék eltér a képen láthatótól.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szállító fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Partnert az új adatokról.

 Fizetés
A fizetés biztonságos és titkosított csatornákon keresztül történik, annak biztosítására, hogy fizetési információit illetéktelen harmadik fél ne érje el. A fizetéseket fizetési partnereink biztosítják. Hitelkártya adatot nem mentünk saját szervereinken.

A Szállító hosszabb üzleti kapcsolat esetén a Partner részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik. A Partner tudomásul veszi, hogy a vételár maradéktalan kifizetéséig a Szállító a megrendelt termékekre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szállító folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű összeget számítja fel késedelmi kamatként, amely késedelmi kamatot az éves zárást követően késedelmi kamatközlő levélben küld meg teljesítésre a Partner részére. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja fel a Partnert a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

Fizetési késedelem esetén a Szállító értesítőt küld azon Partnerek részére, akiknek nyolc naptári napot meghaladó lejárt tartozásuk van. Azokkal szemben, akik a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezik tartozásukat, a Szállító a behajtást jogi útra tereli, továbbá a Szállító rendszerében „letiltásra” kerül, a halasztott fizetési lehetősége megvonásra kerül, és a továbbiakban számukra kizárólag készpénzes fizetési móddal áll módjában a Szállítónak a számlát kiállítani. A késedelmes fizetéssel kapcsolatos felmerülő költség a Ptk. 6:46. §-a alapján a Partnert terheli.

 
Szállítás
A Szállító vállalja, hogy a webáruházon keresztül 12.00 óráig beérkező megrendelését a megrendelés elfogadásától, egyebekben, vagy előre utalás esetén, a jóváírást követő munkanapon összeállítja és szállításra átadja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a Szállítót nem kötelezik, a tényleges szállítás

 
Áru Átvétele, Ellenőrzése
Az áruátvételkor a Partner képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

Az áru kísérő okmánya a szállítólevél, számla vagy a logisztikai cég bizonylata, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

A Partner jogosult az árut a Szállító költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

  • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő, a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes
  • az árucikk nem lett megrendelve
  • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék.

Amennyiben a Partner a házhoz szállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni és a sérülést fotóval dokumentálni. A Partner a házhoz szállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv és megfelelő fotók alapján érvényesítheti a Szállító felé.

A Partner EUR raklapokon történő áruszállítás esetében – előzetes megállapodást követően - köteles a szállítmányozónak a szállított raklapokkal megegyező darabszámú és azonos minőségű EUR csereraklapot biztosítani, vagy a raklap árát kifizetni. A szállítmányozó a hibás, sérült, javított, nem újszerű, nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadhatja. Amennyiben a Partner a raklapos kiszállításkor nem rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű csereraklappal, abban az esetben a szállítást kísérő „Nyilatkozaton” rögzíteni kell és aláírással igazolni szükséges a csereraklap átadásának hiányát. Ebben az esetben a Szállító az EUR raklap értékét kiszámlázza a Partner felé nettó 4490,-Ft / db áron.

A Partner minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Szállító csak a sértetlen a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

A Szállító által jogos, elfogadott visszáruk, reklamációk ellenértékét a Szállító jóváírja a Partner részére legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül, amely vagy az ellenérték visszautalásával vagy számlakompenzáció útján kerül beszámításra. A Szállító a beérkezett reklamációk elbírálásáról negyvennyolc órán belül e-mail visszajelzést küld a Partner részére. Pozitív elbírálás esetén a Szállító a Partnerrel egyeztetett módon rendezi a reklamációt.

 
Elállás
A Partner 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, mely határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Partner vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 Amennyiben a partner elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 18/A) vagy internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha a Partner emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk.

Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Partner által részünkre teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Partner kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Szavatosság
A Partner a Szállító hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igény esetén a Szállító csak akkor felel, ha a termékben meglevő hibának az oka már a vásárlás pillanatában is fennállt, de az nem volt felismerhető. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A kellékszavatossági igény 1 év alatt évül el.

 
Egyéb rendelkezések
Partner nem jogosult a Weboldalon megjelenő védjegyek, termékpartnerek és egyéb védjegytulajdonosok által használt védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan használatára, kivéve, ha ehhez az érintett tulajdonosok előzetesen írásban hozzájárultak. Ezen kötelezettség megszegése esetén – az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett – Szállító jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.

Partner beleegyezését adja ahhoz, hogy Szállító reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket juttasson el e-mailben a Partner részére. Amennyiben a Partner ezt írásban kifogásolja, vagy él a hírlevélről történő leíratkozás lehetőségéről, úgy Szállító továbbiakban nem jogosult a Partnert ilyen tartalmú közleményekkel megkeresni.

Panaszkezelés
Partner a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szállító tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait az alábbi elérhetőségen jelentheti be:

Székhelye és postai címe: 1183 Budapest, Tompa M. u. 14.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 226 1828
Ügyfélszolgálat: mark@nyester.hu

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Ennek sikertelensége esetén a közöttük keletkező jogviták elbírálására a hatásköri szabályok fegyelembevételével Magyarország illetékes bíróságaihoz fordulnak. Felek kikötik alkalmazandó jogként a magyar jogot.

Irányadó jog
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.